Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính?

  • 1 Đánh giá

Trang 53 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính?

Dựa vào hình 14.1, hãy kể tên các tuyến đường sắt chính?

Bài làm:

Các tuyến đường sắt chính ở nước ta bao gồm:

  • Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh
  • Hà Nội – Lào Cai
  • Hà Nội – Hải Phòng
  • Hà Nội - Lạng Sơn
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021