Nêu đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc? Phân tích những ảnh hưởng của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu và sông ngòi của Bắc Trung Bộ?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Nêu đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc. Phân tích những ảnh hưởng của dãy Trường Sơn Bắc đến khí hậu và sông ngòi của Bắc Trung Bộ?

Bài làm:

Đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc:

  • Từ phía Nam sông Mã đến dãy Bạch Mã, chạy dọc theo biên giới Việt – Lào, dài khoảng 600km.
  • Là vùng núi thấp chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam
  • Có hai sườn không cân đối: Sườn Đông hẹp và dốc, sườn Tây thoải
  • Có nhiều nhánh núi đâm ngang ra phía biển

Đặc điểm của dãy Trường Sơn Bắc đã có những ảnh hưởng đến khí hậu và sông ngòi nước ta:

 • Ảnh hưởng khí hậu:
  • Chắn gió mùa Đông Bắc thổi qua vịnh Bắc Bộ gây mưa lớn cho vùng
  • Chắn gió mùa Tây Nam thổi từ vịnh Bengan vào gây hiệu ứng Phơn làm cho khí hậu của vùng có khí hậu khô nóng.
 • Ảnh hưởng sông ngòi:
  • Nhỏ, hẹp, ngắn dốc
  • Mùa mũ lên nhanh, đột ngột
  • Mùa khô phần lớn khô nóng
 • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021