Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thực hành vẽ biểu đồ thể hiện sự cơ cấu kinh tế. Vậy theo các bạn, để thể hiện cơ cấu của một đối tượng, nhóm đối tượng nào đó chúng ta sẽ vẽ biểu đồ gì và vẽ như thế nào? Hãy tìm hiểu bài thực hành dưới đây để hiểu sâu hơn nhé.

Cho bảng số liệu sau đây:

Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

a) Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kì 1991-2002

b) Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

– Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?

– Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ miền để thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 – 2002:

Bài 16: Thực hành vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

b. Nhận xét:

  • Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
  • Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021