Bài 15: Thương mại và du lịch

 • 1 Đánh giá

Trong điều kiện kinh tế phát triển và mở cửa, các hoạt động thương mại và du lịch có tác dụng thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống và tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực trên thế giới.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Thương mại

1. Nội thương

 • Đủ thành phần kinh tế tham gia, quan trọng nhất là kinh tế tư nhân, cá thể.
 • Hàng hoá phong phú, đa dạng, tự do lưu thông.
 • Tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng do những nơi này có dân đông, sức mua cao, kinh tế phát triển.
 • Ít nhất ở Tây Nguyên do dân cư thưa thớt, kinh tế kém phát triển.
 • Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước.

2. Ngoại thương:

 • Là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng nhất.
 • Xuất khẩu: chủ yếu là hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp, hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng nông, lâm, thủy sản.
 • Nhập khẩu: máy móc, thiết bị, nguyên-nhiên liệu.
 • Quan hệ buôn bán chủ yếu với thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

II. Du lịch

 • Tiềm năng phong phú, đa dạng, hấp dẫn
 • Tạo nguồn thu nhập lớn, mở rộng giao lưu, cải thiện đời sống.
 • Tài nguyên du lịch tự nhiên: phong cảnh đẹp, bãi tắm tốt, vườn quốc gia, khí hậu tốt.
 • Tài nguyên du lịch nhân văn: các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống, văn hóa dân gian

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 57 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 15.1, hãy cho biết hoạt động nội thương tập trung nhiều nhất ở những vùng nào của nước ta?

Bài 15: Thương mại và du lịch

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 58 sgk Địa lí 9

Hãy nhận xét biểu đồ và kể tên các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta mà em biết?

Bài 15: Thương mại và du lịch

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 60 sgk Địa lí 9

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nào để trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 60 sgk Địa lí 9

Hãy xác định trên lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 60 sgk Địa lí 9

Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 15: Thương mại và du lịch


 • 15 lượt xem
Chủ đề liên quan