Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

 • 1 Đánh giá

Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên. Các điều kiện kinh tế - xã hội ngày càng được cải thiện, đặc biệt là sự mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đã thúc đẩy quá trình chuyên môn hóa và thâm canh nông nghiệp. Sau đây, KhoaHoc sẽ tổng kết lại kiến thức trọng tâm và hướng dẫn các bạn giải bài tập liên quan đến bài học.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Các nhân tố tự nhiên

1. Tài nguyên đất

 • Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng, có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn
 • Đất Feralit (16 triệu ha): Phân bố ở miền núi và cao nguyên.
 • Đất phù sa (3 triệu ha) : Phân bố ở đồng bằng.

2. Tài nguyên khí hậu.

 • Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa theo chiều Bắc – Nam, theo độ cao và theo mùa.
 • Thuận lợi: Cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, trồng được nhiều loại cây từ nhiệt đới đến cận nhiệt đới và ôn đới.
 • Khó khăn: Sâu bệnh phát triển mạnh, tài biến thiên nhiên gây cho mùa màng thất thu.

3. Tài nguyên nước

 • Mạng lưới sông ngòi dày đặc nước ngầm dồi dào
 • Thường có lũ vào mùa mưa, khô cạn vào mùa khô, nên cần có hệ thống thủy lợi.

4. Tài nguyên sinh vật

 • Sinh vật phong phú, đa dạng là cơ sở để thuần dưỡng cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt.

II. Nhân tố kinh tế - xã hội

1. Dân cư và lao động

 • Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo
 • Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
 • 60% lao động trong ngành nông nghiệp

2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật

 • Có công nghiệp chế biến nông sản phát triển
 • Cơ sở vật chất kĩ thuật đã được hoàn thiện

3. Chính sách phát triển nông nghiệp

 • Chính sách phát triển nông nghiệp tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp.

4. Thị trường trong và ngoài nước.

 • Thị trường được mở rộng thúc đẩy SX phát triển.
 • Thị trường biến động ảnh hưởng xấu đến một số cây trồng quan trọng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 24 sgk Địa lí 9

Dựa vào kiến thức học lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 25 sgk Địa lí 9

Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 26 sgk Địa lí 9

Kể tên một số cơ sở vật chất - kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 27 sgk Địa lí 9

Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 27 sgk Địa lí 9

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 27 sgk Địa lí 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp


 • 154 lượt xem
Chủ đề liên quan