Dựa vào kiến thức học lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 24 sgk Địa lí 9

Dựa vào kiến thức học lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta?

Bài làm:

Khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa, đa dạng và thất thường. Cụ thể:

  • Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; nhiệt độ trung bình năm cao (trên 21°C), lượng mưa lớn (1500 - 2000mm/năm), độ ẩm không khí rất cao (trên 80%); trong năm có hai mùa: mùa mưa (chiếm đến 90% lượng mưa cả năm) và mùa khô.
  • Phân hoá rõ rệt theo chiều Bắc — Nam, theo độ cao và theo mùa.
  • Có nhiều tai biến thiên nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán,...).
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021