Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

 • 1 Đánh giá

Dịch vụ là một trong khu vực kinh tế lớn, gồm các ngành dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng , dịch vụ công cộng. Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều lao động, tạp việc làm và đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. Sau đây, KhoaHoc sẽ tóm tắt kiến thức trọng tâm bài học cũng như hướng dẫn làm bài tập để các bạn hiểu rõ hơn.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế

1. Cơ cấu ngành dịch vụ

 • Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người.
 • Cơ cấu nước ta rất đa dạng, gồm các nhóm ngành : Dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng…..
 • Khi kinh tế càng phát triển thì cơ cấu dịch vụ càng đa dạng.

2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống

 • Đối với sản xuất:
  • Cung ứng nguyên liệu, vật tư cho sản xuất và đưa sản phẩm đến người tiêu dùng.
  • Tạo ra liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.
 • Trong đời sống:
  • Tạo điều kiện việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.

II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta

1. Đặc điểm phát triển

 • Dịch vụ phát triển khá nhanh. Năm 2002 chiếm 25% lao động và chiếm 38,55 trong cơ cấu GDP nước ta.
 • Cơ cấu các ngành dịch vụ ngày càng đa dạng hơn.
 • Chủ yếu là dich vụ tiêu dùng (51%) dịch vụ sản xuất còn chiếm tỉ trọng nhỏ (26,8%).

2. Đặc điểm phân bố

 • Sự phân bố dich vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.
 • Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 • Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 48 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 13.1, tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng và nêu nhận xét?

các nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 49 sgk Địa lí 9

Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đồng đều?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 50 sgk Địa lí 9

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 50 sgk Địa lí 9

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều loại hình hoạt động dịch vụ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 50 sgk Địa lí 9

Tại sao Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ


 • 18 lượt xem
Chủ đề liên quan