Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 50 sgk Địa lí 9

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu?

Bài làm:

Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu?

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021