Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 101 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 28.1, hãy xác định giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng?

Bài làm:

Tây Nguyên tiếp giáp với:

  • Phía Đông Bắc, Đông và Đông Nam: giáp duyên hải Nam Trung Bộ
  • Phía Tây Nam: giáp Đông Nam Bộ
  • Phía Tây: giáp Lào và Cam- pu-chia

=>Là vùng đất duy nhất ở nước ta không giáp biển

Ý nghĩa:

  • Gần vùng Đông Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ thuận lợi cho việc phát triển, tiêu thị sản phẩm.
  • Mở rộng quan hệ với hai nước láng giềng Lào và Cam –pu-chia.
  • Có vị trí chiến lược về mặt kinh tế và quốc phòng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021