Quan sát hình 24.3, hãy: Xác định các vùng nông lâm kết hợp.

  • 1 Đánh giá

Trang 86 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 24.3, hãy:

-Xác định các vùng nông lâm kết hợp.

-Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ.

Bài làm:

- Các vùng nông lâm kết hợp ở vùng Bắc Trung Bộ bao gồm: Vùng đồi núi phía Tây và đồng bằng ven biển phía Đông.

Cụ thể là:

  • Ở vùng đồi núi phía Tây đã kết hợp trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi trâu bò.
  • Ở vùng ven biển phía Đông đã kết hợp trồng rừng chắn cát và nuôi trồng thủy sản

- Ý nghĩa củ việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ:

  • Trồng rừng ở khu vực vùng núi có tác dụng bảo vệ lớp phủ thực vật, ngăn chặn lũ lụt, lũ quét đầu nguồn.
  • Trồng rừng ở khu vực ven biển giúp chắn cát, giảm tác hại của bão khi từ biển đồ vào đất liền, tạo môi tường cho các loài sinh vật biển phát triển….
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9