Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 – 2002?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 37 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 – 2002?

Bài làm:

Biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 – 2002

biểu đồ biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản, thời kì 1990 – 2002?

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021