Dựa vào hình 35.1, hãy cho biết các loại đất chính ở đồng bằng Sông Cửu Long và sự phân bố của chúng?

  • 1 Đánh giá

Trang 125 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 35.1, hãy cho biết các loại đất chính ở đồng bằng Sông Cửu Long và sự phân bố của chúng?

Bài làm:

- Dựa vào lược đồ hình 35.1 ta thấy, đồng bằng sông Cửu Long có 3 nhóm đất chính đó là:

  • Đất phù sa ngọt
  • Đất phèn
  • Đất mặn

- Sự phân bố của các loại đất vùng đồng bắng sông Cửu Long:

  • Đất phù sa ngọt tập trung ở hai bên sông Tiền, sông Hậu
  • Đất phèn tập trung ở Đồng Tháp Mười, Long An, Hà Tiên, Cần Thơ
  • Đất mặn phân bố ở cực Nam mũi Cà Mau, dải đất duyên hải ở Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liệu.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9