Dựa vào bảng số liệu 28.3: Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 105 SGK Địa lý 9

Dựa vào bảng số liệu 28.3:

Bảng 28.3. Độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên, năm 2003

Các tỉnh

Kon Tum

Gia Lai

Đăk Lăk

Lâm Đồng

Độ che phủ rừng (%)

64,0

49,2

50,2

63,5

Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

Bài 28: Vùng Tây Nguyên

Nhận xét:

Quan sát vào biểu đồ ta thấy:

  • Các tỉnh Tây Nguyên đều có độ che phủ rừng cao trên 49%.
  • Trong đó cao nhất ở Kon Tum với 64%, kế đó là Lâm Đồng, thấp nhất là Gia Lai.

=> Kết luận: Tây Nguyên là vùng còn tài nguyên rừng giàu nhất ở nước ta. So với cả nước Tây Nguyên có độ che phủ rừng cao.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021