Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

So với các vùng kih tế khác trong nước, Bắc Trung Bộ tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đang đứng trước triển vọng lớn nhờ phát huy các thế mạnh về tự nhiên, dân cư và xã hội.

A. Kiến thức trọng tâm

IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp

 • Còn gặp nhiều khó khăn do thiên tai gây ra
 • Sản xuất lương thực có tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với cả nước, tập trung ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh
 • Cây công nghiệp hàng năm trồng với diện tích khá lớn, tập trung ở duyên hải.
 • Cây ăn quả, cây công nghiệp tập trung ở phía Tây
 • Chăn nuôi trâu, bò đàn ở phía Tây
 • Vùng ven biển phía Đông nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

2. Công nghiệp

 • Đang ở thời kì xây dựng cơ bản, có bước tiến đáng kể
 • Công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
 • Công nghiệp quan trọng:
  • Công nghiệp khai khoáng và vật liệu xây dựng là thế mạnh
  • Công nghiệp chế biến gỗ, cơ khí, dệt, may mặc, chế biến lương thực thực phẩm có quy mô vừa và nhỏ.

3. Dịch vụ

a. Giao thông

 • Vùng có nhiều tuyến giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy đảm bảo thực hiện vai trò trung chuyển hàng hoá giữa 2 miền Nam – Bắc và giữa nước ta với Lào.Tuyến đường Hồ Chí Minh và đường hầm xuyên đèo Hải Vân mở ra nhiều triển vọng cho sự phát triển kinh tế vùng.

b. Du lịch và dịch vụ

 • Cũng bắt đầu phát triển nhờ vùng cónhiều tài nguyên du lịch thiên nhiên, nhiều di tích lịch sử, di sản văn hoá dân tộc.

V. Các trung tâm kinh tế

 • Thanh Hoá: là trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc.
 • Vinh: là hạt nhân trung tâm công nghiệp và dịch vụ.
 • Huế: là trung tâm du lịch lớn (di sản văn hoá thế giới).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 85 sgk Địa lý 9

Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 86 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 24.3, hãy:

-Xác định các vùng nông lâm kết hợp.

-Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 86 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 88 sgk Địa lí 9

Hãy kể tên một số điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 88 sgk Địa lí 9

Xác định trên hình 24.3, những ngành công nghiệp chủ yếu ở Thanh Hóa, Vinh, Huế?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 89 sgk Địa lí 9

Nêu những thành tựu và khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 89 sgk Địa lí 9

Tại sao nói du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp theo)


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9