Dựa vào hình 31.1, hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 113 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 31.1, hãy xác định ranh giới và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng Đông Nam Bộ.

Bài làm:

- Đông Nam Bộ có vị trí địa lí:

  • Phía Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia
  • Phía Đông và Đông Bắc giáp Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
  • Phía Nam giáp biển Đông
  • Phía Tây Nam giáp Đồng bằng sông Cửu Long.

- Ý nghĩa:

  • Đông Nam Bộ là cầu nối liền giữa Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long, vùng lương thực, thực phẩm lớn nhất nước.
  • Đầu mối giao thông qua trọng của các tỉnh phía Nam với cả nước và quốc tế.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021