Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

  • 1 Đánh giá

Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Và để hiểu rõ hơn về con người Việt Nam, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học “ cộng đồng các dân tộc Việt Nam”.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Các dân tộc ở Việt Nam

  • Việt Nam có 54 dân tộc sinh sống, mỗi dân tộc có một phong tục, tập quán riêng.
  • Dân tộc Kinh chiếm khoảng 86,2% dân số cả nước.
  • Người Kinh là lực lượng đông đảo các ngành kinh tế quan trọng.
  • Người Việt định cư ở nước ngoài, là những người Việt Nam nhưng dù ở xa quê hương họ vẫn yêu tổ quốc, hướng về tổ quốc, đóng góp vào công cuộc xây dựng tổ quốc.

2. Phân bố dân cư

a. Dân tộc Việt (Kinh)

  • Người Kinh chiếm 86% dân số cả nước, tập trung chủ yếu ở các đồng bằng, trung du và duyên hải.

b. Các dân tộc ít người.

Dân tộc ít người chiếm 13,8% dân số phân bố chủ yếu ở miền núi và trung du.

  • Trung du và miền núi Bắc Bộ là nơi cư trú của các dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông….
  • Khu vực Trường Sơn, Tây Nguyên có các dân tộc Ê đê, Gia rai, Ba na…
  • Ở cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có dân tộc Chăm, Khơ me, người Hoa…

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 4 sgk Địa lí 9

Hãy kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 5 sgk Địa lí 9

Dựa vào vốn hiểu biết, hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 5 sgk Địa lia 9

Dựa vào hiểu biết, hãy cho biết các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 6 sgk Địa lí 9

Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Những nét văn hóa riêng của các dân tộc thể hiện ở những mặt nào? Cho ví dụ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 6 sgk Địa lí 9

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 6 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết:

Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021