Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 6 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng thống kê dưới đây (trang 6 SGK Địa lý 9), hãy cho biết:

Em thuộc dân tộc nào? Dân tộc em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? Địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc em? Hãy kể một số nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc em?

Bài làm:

Câu hỏi này, các bạn tự trả lời theo đúng với trường hợp của từng bạn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021