Tây Nguyên có những loại cây công nghiệp lâu năm nào quan trọng? Khu vực này có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì giúp các loại cây này phát triển?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Tây Nguyên có những loại cây công nghiệp lâu năm nào quan trọng? Khu vực này có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì giúp các loại cây này phát triển?

Bài làm:

Tây Nguyên là vùng trồng nhiều loại cây công nghiệp lâu năm. Tuy nhiên, ở đây cây cà phê, chè và cao su vẫn là những loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất của vùng.

Để các loại cây trồng này phát triển, vùng cũng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất định, đó là:

  • Có địa hình cao nguyên xếp tầng rộng lớn.
  • Khí hậu cận xích đạo, khí hậu cao nguyên thích hợp nhiều loại cây trồng.
  • Diện tích đất bazan lớn nhất cả nước (Chiếm 66% diện tích đất bazan cả nước).

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vùng cũng có những điều kiện tự nhiên khó khăn nhất định đó là mùa khô kéo dài dẫn tới nguy cơ thiếu nước và cháy rừng.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021