Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)

 • 1 Đánh giá

Khai thác, chế biến khoáng sản biển và giao thông vận tải biển cũng là những ngành kinh tế biển quan trọng ở nước ta. Để phát triển bền vững kinh tế biển, cần khai thác tổng hợp và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.

A. Kiến thức trọng tâm

3. Khai thác và chế biến khoáng sản biển

 • Biển nước ta có nhiều khoáng sản như: muối, ô xít titan, cát trắng, dầu mỏ, khí đốt…
 • Khai thác và chế biền khoáng sản biến (nhất là dầu khí) là một trong những ngành công nghiệp hàng đầu ở nước ta.

4. Phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển

 • Đang phát triển mạnh cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới
 • Tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy mạnh mẽ trao đổi hàng hóa và dịch vụ với bên ngoài.

III. Bảo vệ tài nguyên môi trường biển – đảo

1. Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo

a. Nguyên nhân:

 • Ô nhiễm môi trường biển
 • Đánh bắt và khai thác quá mức

b. Hậu quả:

 • Suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển
 • Ảnh hưởng xấu đến du lịch biển.

2. Các phương hướng chính bảo vệ tài nguyên và môi trường biển

 • Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu, đầu tư khai thác xa bờ.
 • Bảo vệ và trồng thêm rừng ngập mặn
 • Bảo vệ rạn san hô
 • Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
 • Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hóa học

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 38, 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tiếp)


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9