Dựa vào bảng số liệu 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 34 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 9.1, hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta?

Rừng sản xuất

Rừng phòng hộ

Rừng đặc dụng

Tổng cộng

4733,0

5397,5

1442,5

11573,0

Bài làm:

Nước ta gồm có 3 loại rừng: Rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

Cơ cấu các loại rừng ở nước ta:

  • Rừng sản xuất chiếm 40,8%
  • Rừng phòng hộ chiếm 46,6%
  • Rừng đặc dụng chiếm 13,6%

Ý nghĩa:

  • Rừng sản xuất cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến và cho xuất khẩu, đem lại việc làm và thu nhập cho người dân
  • Rừng phòng hộ phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.
  • Rừng đặc dụng bảo vệ hệ sinh thái, các loài giống quý hiếm.
  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9