Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản?

  • 1 Đánh giá

Trang 36 sgk Địa lí 9

Hãy cho biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản?

Bài làm:

Những khó khăn do thiên nhiên gây ra cho nghề khai thác nuôi trồng thủy sản:

- Bão và gió mùa Đông Bắc làm biển động đã hạn chế ngày ra khơi, nhiều khi gây thiệt hại về người và của.

- Ở một số vùng ven biển, môi trường bị suy thoái và nguồn lợi thuỷ sản bị suy giảm khá mạnh.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021