Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 71 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

Bài làm:

Sông Hồng có ý nghĩa tích cực và tiêu cực đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân xư. Cụ thể là:

 • Về mặt tích cực:
  • Sông Hồng hằng năm bồi đắp một lượng phù sa lớn , giúp đất đai màu mỡ.
  • Cung cấp nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hoa màu cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.
  • Các diện tích mặt nước là địa bàn của khu vực chăn nuôi thủy sản.
  • Giúp việc giao thông thêm thuận lợi hơn.
 • Về mặt tiêu cực:
  • Chế độ nước thất thường gây nhiều thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, trở ngại cho sinh hoạt dân cư.
  • Tốn kém nhiều để xây dựng và bảo vệ hệ thống đê.
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021