Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với dự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

  • 1 Đánh giá

Trang 120 sgk Địa lia 9

Nêu vai trò của hồ Dầu Tiếng và hồ Trị An đối với dự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

Bài làm:

Hồ Dầu Tiếng được xây dựng trên sông Sài Gòn, là công trình thủy lợi lớn nhất, diện tích 70km2, chứa 1,5 tỉ m3, đảm bảo nước tưới tiêu về mùa khô cho tỉnh Tây Nguyên, huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ Trị An ở sông Bé có vai trò điều tiết nước cho nhà máy thủy điện Trị An với công suất 400MW, cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích canh tác, phục vụ cho các khu công nghiệp, đô thị tỉnh Đồng Nai.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021