Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 28 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

Bài làm:

Sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt:

Cây lương thực: giảm 6,3%

Cây công nghiệp: tăng 9,2%

Cây ăn quả, rau đậu và cây khác: giảm 2,9%

Sự thay đổi này cho thấy nước ta đang phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới, phá thế độc canh cây lúa, chuyển sang trồng các cây hàng hóa, làm nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu.

  • 160 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021