Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 sgk Địa lí 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em?

Bài làm:

Thị trường đóng vai trò quan trọng đến tình hình sản xuất. Có thể nói, thị trường như quyết định đến tình hình sản xuất. Thị trường tiêu thụ lớn thì tình hình sản xuất ngày càng phát triển và mở rộng. Thị trường tiêu thụ yếu thì sản xuất bị ngưng trễ hoặc không sản xuất nữa.

Ví dụ: Thị trường tiêu thụ café, điều, hồ tiêu ở Tây Nguyên ngày càng lớn nên diện tích cây trồng ngày càng tăng lên.

Tương tự như vậy, diện tích trồng nho, thanh long ở Bình Thuận hay chè ở Thái Nguyên cũng tăng lên nhờ thị trường ngày càng lớn.

  • 575 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021