So sánh và giải thích sự khác nhau về sản lượng khai thác và nuôi trồng của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: So sánh và giải thích sự khác nhau về sản lượng khai thác và nuôi trồng của hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ ở nước ta?

Bài làm:

So sánh sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của hai vùng:

  • Tổng sản lượng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ lớn hơn Bắc Trung Bộ
  • Bắc Trung Bộ là vùng có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn Duyên hải Nam Trung Bộ. Nhưng Duyên hải Nam Trung Bộ là vùng có sản lượng khai thác thủy sản lớn hơn Bắc Trung Bộ.

Giải thích:

  • Duyên hải Nam Trung Bộ có tổng sản lượng và sản lượng khai thác thủy sản lớn do: Vùng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để phát triển ngành thủy sản như: Vùng biển tiếp giáp nhiều hơn, khí hậu nóng quanh năm, có trữ lượng thủy sản lớ hơn (Có các ngư trường trọng điểm),….
  • Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn hơn do: Có điều kiện thuận lợi hơn cho nuôi trồng, đặc biệt có nhiều vũng vịnh, đầm phá, cửa sông, sông ngòi và sông lớn hơn, độ dốc nhỏ hơn….
  • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9