Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác?

  • 1 Đánh giá

Trang 44 sgk Địa lí 9

Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác?

Hãy xác định trên hình 12.2 các mỏ than và dầu khí đang được khai thác?

Bài làm:

Các mỏ than đá: Đông Triều, Cẩm Phả, Hòn Gai

Các mỏ than nâu: Nà Dương

Các mỏ dầu mỏ: Hồng Ngọc, Rạng Đông, Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng.

Các mỏ khí đốt: Lan Đỏ, Lan Tây, Tiền Hải

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021