Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002?

  • 1 Đánh giá

Trang 29 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002?

Dựa vào bảng 8.2, hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002?

Bài làm:

Thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002 là:

  • Diện tích lúa tăng 1,34 lần
  • Năng suất lúa tăng gấp 2 lần
  • Sản lượng lúa cả năm tăng 22,8 triệu tấn
  • Bình quân lúa trên đầu người tăng gấp hơn 2 lần.

=>Sản lượng lương thực, thực phẩm đã đạt được những thành tựu to lớn và vững chắc, từ một nước phải nhập lương thực chuyển sang một nước nhập khẩu gạo trên thế giới.

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9