Cho biết trong mùa gió Đông Bắc ở nước ta, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Cho biết trong mùa gió Đông Bắc ở nước ta, thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có giống nhau không? Vì sao?

Bài làm:

 • Đặc điểm:
  • Bắc Bộ: Đầu mùa đông lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm. Nhiệt độ trung bình dưới , lượng mưa ít.
  • Trung Bộ: Mưa rất lớn vào các tháng cuối năm…
  • Nam Bộ: Thời tiết nóng, khô ổn định suốt mùa….
 • Giải thích:
  • Miền Bắc: Ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc từ vùng áp cao lục địa phương Bắc.
  • Miền Trung mưa do dãy địa hình Trường Sơn đón gió Đông Bắc.
  • Miền Nam: Phía Nam dãy Bạch Mã, không chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mà ảnh hẳng của tín phog đông bắc.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021