Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 42 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ.

Dựa vào hình 12.1, hãy sắp xếp thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ

Bài làm:

Thứ tự các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta theo tỉ trọng từ lớn đến nhỏ:

  • Chế biến lương thực thực phẩm
  • Các ngành công nghiệp khác
  • Cơ khí, điện tử
  • Khai thác nhiên liệu
  • Vật liệu xây dựng
  • Hóa chất
  • Dệt may
  • Điện

=>Trong các ngành công nghiệp trọng điểm, các ngành có tỉ trọng lớn nhất là: công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm; cơ khí điện tử và khai thác nhiên liệu.

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9