Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh qua các năm Câu 3 trang 116 sgk Địa lí 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 3 trang 116 sgk Địa lí 9

KhoaHoc mời các bạn cùng theo hướng dẫn giải chi tiết cho câu hỏi Câu 3 trang 116 sgk Địa lí 9 - Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh qua các năm.

Căn cứ vào bảng 31.3:

Bảng 31.3: Dân số thành thị và dân số nông thôn ở Thành phố Hồ Chí Minh

Năm

1995

2000

2002

Nông thôn

1174,3

845,4

855,8

Thành thị

3466,1

4380,7

4623,2

Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh qua các năm. Nhận xét.

Bài làm:

*Vẽ biểu đồ:

Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

* Nhận xét:

Quan sát biểu đồ ta thấy, trong thời kì 1995 – 2002, ở Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tổng số dân tăng thêm 838,6 nghìn người.
  • Số dân thành thị tăng, số dân nông thôn giảm ở các năm
  • Tử 1995 – 2002, tỉ lệ dân thành thị tăng, tỉ lệ dân nông thôn giảm.

-> Thành phố Hồ Chí Minh có tốc độ công nghiệp hóa nhanh.

Chủ đề liên quan