Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

  • 1 Đánh giá

Trang 111 sgk Địa lí 9

Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Bài làm:

Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

- Quốc lộ 19 nối Plây Ku với cảng biển Quy Nhơn.

- Quốc lộ 26 nối Buôn Ma Thuột với cảng biến Nha Trang.

- Quốc lộ 14 và đường Hồ Chí Minh nối các thành phố Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt với TP. Hồ Chí Minh

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9