Thành phố cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

  • 1 Đánh giá

Trang 133 sgk Địa lí 9

Thành phố cần Thơ có những điều kiện thuận lợi gì để trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long?

Bài làm:

Những điều kiện thuận lợi để thành phố Cần Thở trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long:

  • Vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế của vùng
  • Là trung tâm kinh tế lớn nhất của vùng
  • Có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp và chế biến lương thực, thực phẩm. Cảng Cần Thơ là cảng nội địa, vừa là cảng cửa ngõ của tiểu vùng sông Mê Công.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9