Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 33 sgk Địa lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

Năm

1990

2002

Gia súc

63,9

62,8

Gia cầm

19,3

17,5

Sản phẩm trứng, sữa

12,9

17,3

Phụ phẩm chăn nuôi

3,9

2,4

Tổng số

100,0

100,0

Bài làm:

Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ cột để thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi?

  • 151 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9