Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

 • 1 Đánh giá

Đồng bằng sông Hồng có tầm quan trọng đặc biệt trong phân công lao động của cả nước. Đây là vùng có vị trí thuận lợi, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, dân cư đông đúc, nguồn lao động dồi dào, mặt bằng dân trí cao.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

 • Vị trí địa lí:
  • Giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Vịnh Bắc Bộ
 • Giới hạn lãnh thổ:
  • Gồm đồng bằng châu thổ, dải đất rìa trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Ý nghĩa: Thuận lợi trong giao lưu kinh tế xã hội với các vùng trong nước và thế giới.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

1. Điều kiện tự nhiên

 • Địa hình bằng phẳng với đất phù sa do sông Hồng bồi đắp.
 • Khí hậu nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh tạo điều kiện thuận lợi thâm canh tăng vụ, phát triển ụ đông thành vụ sản xuất chính.

2. Tài nguyên thiên nhiên:

 • Đất có nhiều loại đất, chiến diện tích lớn nhất là đất phù sa.
 • Khoáng sản: có nhiều loại có giá trị cao (đá xây dựng, sét, cao lanh,…)
 • Vùng ven biển và vùng biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và du lịch.
 • Khó khăn: Thiên tai, bão lũ, ít tài nguyên khoáng sản, thời tiết thất thường…

III. Đặc điểm dân cư, xã hội

 • Số dân 17,5 triệu người chiếm 22% nam 2002.
 • Là vùng có dân cư đông đúc nhất nước ta
 • Mật độ dân số cao nhất cả nước.
 • Thuận lợi:
  • Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  • Người lao động có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, có chuyên môn kĩ thuật.
  • Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện nhất cả nước.
  • Có một số đô thị hình thành từ lâu đời như Hà Nội, Hải Phòng…
 • Khó khăn:
  • Sức ép dân số đông đối với phát triển kinh tế xã hội.
  • Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 71 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 20.1 và kiến thức đã học, nêu ý nghĩa của sông Hồng đối với sự phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 72 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 20.1, hãy kể tên và nêu sự phân bố các loại đất ở Đồng bằng sông Hồng.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 73 sgk Địa lí 9

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 75 sgk Địa lí 9

Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 75 sgk Địa lí 9

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều ở Đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 75 sgk Địa lí 9

Dựa vào hảng số liệu:

- Diện tích đất nống nghiệp, dân sô' của cả nước và Đồng hằng sông Hồng, năm 2002.

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện bình quân đất nông nghiệp theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng và cả nước (ha/người). Nhận xét.

Tiêu chí

Đất nông nghiệp

Dân số

Cả nước

9406,8

79,7

Đồng bằng sông Hồng

855,2

17,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Sông Hồng có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư của vùng Đồng bằng sông Hồng. Hệ thống đê điều có những mặt tiêu cực nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Dựa vào Atlat địa lí và kiến thức đã học, em hãy nhận xét sự phân bố dân cư và đô thị của vùng đồng bằng sông Hồng?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng


 • 47 lượt xem
Chủ đề liên quan