Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Nhờ thành tựu đổi mới mà Tây Nguyên phát triển khá toàn diện. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa. Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng dần lên. Một số thành phố bắt đầu phát huy vai trò là các trung tâm phát triển của vùng.

A. Kiến thức trọng tâm

IV. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp

 • Trồng trọt
  • Có thế mạnh cây công nghiệp lâu năm: cà phê, cao su, chè, điều…
  • Ngoài ra còn trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây lương thực, đặc biệt là Đà Lạt nổi tiếng trồng hòa, rau quả ôn đới.
 • Chăn nuôi
  • Chăn nuôi gia súc lớn được đẩy mạnh (trâu, bò, voi…)
 • Lâm nghiệp:
  • Đẩy mạnh khai thác, trồng mới, giao khoán, bảo vệ rừng.
  • Độ che phủ của vùng cao hơn trung bình cả nước.

=>Gía trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh.

 • Khó khăn:
  • Thiếu nước vào mùa khô
  • Thiếu lao động có chuyên môn
  • Thiếu vốn đầu tư
  • Giá nông sản biến động
  • Rừng bị khai thác quá mức

2. Công nghiệp

 • Chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu GDP của vùng và cơ cấu công nghiệp cả nước.
 • Sản xuất công nghiệp đang được đẩy mạnh và có tốc độ tăng nhanh.
 • Chế biến nông, lâm sản phát triển khá nhanh ( cà phê, cao su, hồ tiêu…)
 • Thủy điện đã bà đang xây dựng nhiều nhà máy như Y- a-ly, Xê – Xan,…
 • Công nghiệp tập trung chủ yếu ở Plây –ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.

3. Du lịch

 • Xuất khẩu nông sản lớn thứ 2 cả nước, sau đồng bằng sông Cửu Long (Năm 1999 đạt 123 triệu USD)
 • Du lịch: có xu hướng phát triển mạnh. Du lịch sinh thái và văn hoá, nghỉ dưỡng phát triển (Đà Lạt, Buôn Đôn…)
 • Diện mạo vùng sẽ thay đổi sâu sắc nhờ việc xây dựng thủy điện, khai thác boxit, đường Hồ Chí Minh, đường ngang nối liền với Duyên hải Nam Trung Bộ, Hạ Lào, Đông Bắc Campuchia.

V. Các trung tâm kinh tế

 • Buôn Ma Thuột là trung tâm công nghiệp.
 • Đà Lạt: trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
 • Plây Ku: phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, là trung tâm thương mại, du lịch.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 106 sgk Địa lí 9:

Dựa vào hình 29.1, hãy nhận xét tỉ lệ diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên so với cả nước.

Vì sao cây cà phê được trồng nhiều nhất ở vùng này? Dựa vào hình 29.2, xác định các vùng trồng cà phê, cao su, chè ở Tây Nguyên.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 108 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 29.1, hãy nhận xét tình hình phát triển nông nghiệp ở Tây Nguyên.

Tại sao sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng có giá trị cao nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 109 sgk Địa lí 9

Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 111 sgk Địa lí 9

Những quốc lộ nôi các thành phố này với Thành phố Hồ Chí Minh và các cảng biển của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 111 sgk Địa lí 9

Tây Nguyên có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tranh 111 sgk Địa lí 9

Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 111 sgk Địa lí 9

Sưu tầm tư liệu về thành phố Đà Lạt?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Tây Nguyên có những loại cây công nghiệp lâu năm nào quan trọng? Khu vực này có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì giúp các loại cây này phát triển?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


 • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan