Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

 • 1 Đánh giá

Việt Nam có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo. Nguồn tài nguyên biển đảo phong phú của nước ta là tiền đề để phát triển nhiều ngành kinh tế biển: đanh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, du lịch biển, khai thác khoáng sản biển, giao thông vận tải biển.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Biển và đảo Việt Nam

1. Vùng biển nước ta

 • Nước ta có bờ biển dài 3260km
 • Vùng biển nước ta rộng khoảng 1 triệu km2
 • Gồm:
  • Vùng nội thủy
  • Vùng lãnh hải
  • Vùng tiếp giáp lãnh hải
  • Vùng đặc quyền kinh tế
  • Vùng thềm lục địa

2. Các đảo và quần đảo

 • Nước ta có hơn 4000 đảo lớn nhỏ và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
 • Các đảo ven bờ: Cái Bầu, Cát Bà, Lí Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc…
 • Các đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa…

II. Phát triển tổng hợp kinh tế biển

1. Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản

 • Tiềm năng:
  • Vùng biển rộng, bờ biển dài
  • Số lượng giống loài hải sản lớn, giá trị kinh tế cao
  • Có 4 ngư trường lớn
 • Sự phát triển:
  • Sản lượng cho phép khai thác hàng năm là 1,9 triệu tấn
  • Chủ yếu đánh bắt ven bờ
 • Hạn chế:
  • Ven bờ bị cạn kiệt
  • Phương tiện đánh bắt thô sơ
  • Môi trường bị ô nhiễm
  • Cơ sở chế biến chậm phát triển, nuôi trồng ít.
 • Phương hướng:
  • Đánh bắt xa bờ
  • Phát triển nuôi trồng (ven biển, trên biển, ven đảo)
  • Phát triển đồng vộ và hiện đại công nghiệp chế biến.

2. Du lịch biển – đảo

 • Tiềm năng:
  • Bờ biển dài, có nhiều bãi tắm đẹp
  • Có đảo ven bờ có phong cảnh kì thú, hấp dẫn
  • Sự phát triển: Xây dựng nhiều khu du lịch, khu nghỉ dưỡng
 • Những hạn chế:
  • Chủ yếu tập trung khai thác hoạt động tắm biển
  • Môi trường biển ô nhiễm
 • Phương hướng phát triển:
  • Đẩy mạnh và phát triển đa dạng các loại hình du lịch biển.
  • Chú ý tới vấn đề môi trường biển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 135 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 38.1, hãy nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 137 sgk Địa lí 9

Tìm trên hình 38.2 các đảo và quần đảo lớn ở nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 137 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 38.3 và kiến thức đã học, hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kỉnh tế biển ở nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 138 sgk Địa lí 9

Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 139 sgk Địa lí 9

Tại sao phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 sgk Địa lí 9

Công nghiệp chế biến thuỷ sản phát triển sẽ có tác động như thế nào tới ngành đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 sgk Địa lí 9

Nêu tên một số bãi tắm và khu du lịch hiển ở nước ta (mà em biết) theo thứ tự từ Bắc vào Nam

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo


 • 31 lượt xem
Chủ đề liên quan