Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

  • 1 Đánh giá

Trang 73 sgk Địa lí 9

Mật độ dân số cao ở Đồng bằng sông Hồng có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế- xã hội.

Bài làm:

Về thuận lợi:

  • Có nguồn lao động dồi dào thuận lợi để phát triển những ngành cần sử dụng nguồn lao động lớn.
  • Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ là lợi thế thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Thị trường tiêu thụ tại chỗ lớn, kích thích nhiều ngành phát triển.

Về khó khăn:

  • Tình trạng thiếu việc làm
  • Trật tự ăn ninh xã hội ngày càng không đảm bảo
  • Gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội như bảo hiểm, giáo dục, y tế…
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021