Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

  • 1 Đánh giá

Trang 41 sgk Địa lí 9

Thị trường có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển công nghiệp?

Bài làm:

Không chỉ đối với ngành công nghiệp mà bất cứ ngành nào cũng vậy, cũng cần có thị trường. Có thị trường thì mới có điều kiện phát triển, mới có khả năng mở rộng quy mô và sản xuất ra đa dạng các loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống của con người. Vì vậy, thị trường là một yếu tố quan trọng đối với việc phát triển kinh tế.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9