Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết?

  • 1 Đánh giá

Trang 12 sgk Địa lí 9

Hãy nêu những thay đổi của quần cư nông thôn mà em biết?

Bài làm:

- Quần cư nông thôn đang có nhiều thay đổi, đó là:

  • Đường liên xã, ấp được bê tông hóa, rộng rãi.
  • Nhiều nhà cao tầng đã và đang mọc lên
  • Tỉ lệ phi nông nghiệp ngày càng tăng.
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9