Quan sát hình 17.1, hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 61 sgk Địa lí 9

Quan sát hình 17.1, hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.

Bài làm:

- Vị trí vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ:

Là vùng lãnh thổ phía Bắc nước ta

  • Phía Bắc giáp Trung Quốc
  • Phía Nam giáp vùng Bắc Trung Bộ
  • Phía Tây giáp Lào
  • Phía Đông giáp Vịnh Bắc Bộ

- Ý nghĩa vị trí địa lí:

  • Có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng.
  • Có điều kiện giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và các vùng kinh tế trong nước.
  • Phát triển kinh tế cả đất liền và kinh tế biển.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9