Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2:Trang 47 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 12.3 và hình 6.2, hãy xác định các trung công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta?

Dựa vào hình 12.3  và hình 6.2, hãy xác định các trung công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta?

Bài làm:

Dựa vào hình 6.2 (trang 21 SGK) ta thấy, nước ta có ba vùng kinh tế trọng điểm đó là:

  • Đồng bằng sông Hồng
  • Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Định)
  • Đông Nam Bộ

Trong các cùng kinh tế trọng điểm có các trung tâm công nghiệp tiêu biểu. Cụ thể là:

  • Đồng bằng sông Hồng: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Vĩnh Yên…
  • Duyên hải Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Định): Đà Nẵng, Quy Nhơn
  • Đông Nam Bộ: Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một…
  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9