Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 20 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng  chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Bài làm:

Dựa vào hình 6.1 ta thấy:

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có sự thay đổi:

Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp. Cụ thể năm 1995, khu vực nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 40.5% và đến năm 2002 chỉ còn 23.0%. Đang có xu hướng giảm mạnh.

Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng. Cụ thể năm 1995, tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 28.8%. Tuy nhiên đến năm 2002, con số này đã tăng lên nhanh chóng và đạt 38.5%

Khu vực dịch vụ đến nay vẫn chiếm tỉ trọng cao với 38.5%. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa ổn định, nó đang liên tục có sự tăng lên và giảm xuống thất thường.

Xu hướng này đang thể hiện rõ ở khu vực nông – lâm – ngư nghiệp và khu vực công nghiệp – xây dựng.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9