Hoạt động xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì?

  • 1 Đánh giá

Trang 122 sgk Địa lí 9

Hoạt động xuất khẩu của thành phố Hồ Chí Minh có những thuận lợi gì?

Bài làm:

Ở thành phố Hồ Chí Minh có những điều kiện thuận lợi nhất định đối với hoạt động xuất khẩu:

  • Vị trị thuận lợi, cảng quốc tế Sài Gòn
  • Cơ sở hạ tầng tương đối hoàn thiện và hiện đại
  • Nhiều ngành kinh tế phát triển mạnh tạo ra nhiều hàng xuất khẩu.
  • Là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

=>Hoạt động xuất nhập khẩu dẫn đầu cả nước.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021