Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam Địa lí 9 trang 19

 • 1 Đánh giá

Nền kinh tế nước ta trải qua quá trình phát triển lâu dài và nhiều khó khăn. Từ năm 1986, nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới. Cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch càng rõ rệt…Sau đây, KhoaHoc sẽ tổng hợp lại kiến thức trọng tâm của bài cũng như hướng dẫn giải bài tập để các bạn nắm rõ hơn.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới.

 • Học sinh tự đọc thêm

II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới.

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

 • Chuyển dịch cơ cấu ngành:
  • Giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.
  • Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.
  • Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
 • Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ:
  • Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên vùng kinh tế phát triển năng động.
 • Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế:
  • Chuyển dịch từ nền kinh tế nhà nước sang nền kinh tế nhiều thành phần .

2. Những thành tựu và thách thức

a. Thành tựu

 • Tăng trưởng kinh tế vững chắc trên 7%/năm
 • Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng có lợi cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa.
 • Hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm: Dầu khí, điện, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng.
 • Phát triển nền sản xuất hướng ra xuất khẩu và thu hút đầu tư.

b. Thách thức

 • Vượt qua nghéo nàn, lạc hậu. Rút ngắn khoảng cách đói nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các tầng lớp trong xã hội
 • Tài nguyên đang dần cạn kiệt vì khai thác quá mức
 • Vấn đề việc làm, an ninh xã hội, y tế giáo dục còn nhiều hạn chế…..
 • Thách thức lớn khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 20 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Dựa vào hình 6.1 hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1:Trang 22 sgk Địa lí 9

Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 23 sgk Địa lí 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Bảng 6.1. Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002

Các thành phần kinh tế

Tỉ lệ %

Kinh tế nhà nước

38,4

Kinh tế ngoài nhà nước

47,9

Kinh tế tập thể

8,0

Kinh tế tư nhân

8,3

Kinh tế cá thể

31,6

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

13,7

Tổng cộng

100,0

Nhận xét về thành phần cơ cấu kinh tế.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 23 sgk Địa lí 9

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 9 bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9