Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

  • 1 Đánh giá

Trang 93 sgk Địa lí 9

Dựa vào bảng 25.2, hãy nhận xét về tình hình dân cư, xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước.

Bài làm:

Qua bảng 25.2 ta thấy, một số chỉ tiêu dân cư, xã hội của vùng còn thấp hơn so với trung bình cả nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tỉ lệ dân thành thị cao hơn trung bình cả nước, vùng duyên hải Nam Trung Bộ đã đạt được những bước tiến đáng kể.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9