Dựa vào hình 14.1 hãy xác định các quốc lộ chính ở nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào hình 14.1 hãy xác định các quốc lộ chính ở nước ta?

Bài làm:

Các quốc lộ chính ở nước ta bao gồm: QL 1A, QL 5, QL 18, QL 32

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn địa lí 9