Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 60 sgk Địa lí 9

Vì sao nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bài làm:

Nước ta lại buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực châu Á – Thái Bình Dương vì:

  • Có vị trí dịa lí thuận lợi cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa, các mối liên hệ có tính truyền thống.
  • Thị hiếu con người tiêu dùng có nhiều điểm tương đồng nên dễ xâm nhập thị trường.
  • Tiêu chuẩn hàng hóa không cao, phù hợp với trình độ sản xuất còn thấp của Việt Nam.
  • 53 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021