Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 133 sgk Địa lí 9

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài làm:

Ý nghĩa của việc phát triển mạnh công nghiệp chế biến, lương thực thực phẩm đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long:

  • Làm tăng giá trị sản lượng, giá trị hàng hóa xuất khẩu
  • Tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế khác.
  • Giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản
  • Nâng cao mức sống cho người dân trong vùng.
  • 128 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021