Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

  • 1 Đánh giá

Trang 86 sgk Địa lí 9

Dựa vào hình 24.2, nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.

Bài làm:

Quan sát biểu đồ giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ ta thấy:

Giá trị sản xuất công nghiệp của Bắc Trung Bộ giai đoạn 1995 – 2002 có xu hướng tăng lên và tăng khoảng gần 2,7 lần.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021